تصفح

Comune di
Ossona
home
 
تغيير اللغة
italiano english español |عربي
أخبار

أخبار

24/01/2020     Refezione Scolastica
cambio menù

Si comunica che ​lunedì 27.01.2020 al posto dei tortellini burro e salvia e tortellini in brodo verranno serviti gnocchi al pomodoro e gnocchi al pesto.

15/01/2020     Refezione Scolastica
FESTA D'INVERNO

In allegato trovate il menù Festa d'Inverno che verrà proposto ​mercoledì 22 gennaio 2020.

Festa Inverno

05/12/2019     Refezione Scolastica
MENU DI NATALE

In allegato trovate il Menù di Natale che verrà proposto mercoledì 18 dicembre p.v.

Menu Natale

الدخول في النظام
Hai dimenticato la password?

وصلات مواقع أخرى