تصفح

Comune di
Ossona
home
 
تغيير اللغة
italiano english español |عربي
أخبار

أخبار

28/01/2021     Refezione Scolastica
MENU' DI CARNEVALE

In allegato trovate il Menù di Carnevale che verrà proposto mercoledì 17 febbraio.​

Menu' Carnevale

11/01/2021     Refezione Scolastica
menu' invernale

In allegato​ trovate il menù invernale in vigore dal giorno 11.01.2021 prima settimana.

MANU' INVERNALE

04/12/2020     Refezione Scolastica
MENU' DI NATALE

In allegato troverete il Menù di Natale che verrà proposto lunedì 21 dicembre p.v.

MEMU' NATALE

الدخول في النظام
Hai dimenticato la password?

وصلات مواقع أخرى